Uw beleggingspand
snel en discreet verkopen?

Rendementvastgoed.nl is sinds 2008 gespecialiseerd in beleggingspanden. Rendement Vastgoed biedt vastgoedeigenaars de mogelijkheid om beleggingspanden op een succesvolle manier te verkopen.

Doe direct een aanvraag

Verkopen? Doe nu een aanvraag

Rendement op investering

Rendement op investering (ROI) is een meting van hoeveel geld of winst wordt gemaakt op een investering als een percentage van de kosten. Aangezien deze statistiek laat zien hoe goed uw investeringseuro’s worden gebruikt, loont het om te weten wat ROI is en hoe u ROI in onroerend goed kunt berekenen.

Rendement op investering

Meld gratis uw beleggingspand aan

Rendement op investering

We plannen een vrijblijvende afspraak

Rendement op investering

Bij interesse brengen we een bod uit

Berekenen ROI 

Rendement op investering (ROI) is een boekhoudkundige term die het percentage van het geïnvesteerde geld aangeeft dat wordt terugverdiend na aftrek van de bijbehorende kosten. Voor de niet-accountant klinkt dit misschien verwarrend, maar de formule kan eenvoudig als volgt worden weergegeven:

ROI = Verdienen -/- Kosten ÷ Kosten. (Verdienen is investeringswinst. Kosten zijn investeringskosten).

Deze vergelijking lijkt eenvoudig genoeg om te berekenen. Er spelen echter een aantal variabelen een rol, waaronder reparatie- en onderhoudskosten, evenals hefboomwerking – het geleende geld (met rente) om de initiële investering te doen. Deze variabelen kunnen van invloed zijn op ROI-cijfers.

Complicaties bij het berekenen van Rendement op investering

Wanneer u onroerend goed koopt, kunnen de financieringsvoorwaarden een grote invloed hebben op de totale kosten van de investering. Complicaties bij het berekenen van de ROI kunnen optreden wanneer een woning wordt geherfinancierd of een tweede hypotheek wordt afgesloten. De rente op een tweede lening of een geherfinancierde lening kan stijgen en er kunnen leningskosten in rekening worden gebracht, die beide de ROI kunnen verlagen.

Er kan ook sprake zijn van een stijging van de onderhoudskosten, onroerendgoedbelasting en nutsvoorzieningen. Als de eigenaar van een huurwoning of commercieel vastgoed deze kosten betaalt, moeten al deze nieuwe getallen worden ingeplugd om de ROI bij te werken.

Complexe berekeningen kunnen ook nodig zijn voor onroerend goed dat is gekocht met een hypotheek met aanpasbare rente – een lening met een tarief dat periodiek verandert gedurende de looptijd van de lening.

Laten we eens kijken naar de twee belangrijkste methoden om ROI te berekenen: de kostenmethode en de out-of-pocketmethode.

De kostenmethode

De kostenmethode berekent de ROI door het eigen vermogen in een onroerend goed te delen door de kosten van dat onroerend goed.

Stel bijvoorbeeld dat een onroerend goed is gekocht voor € 100.000. Na reparaties en verbouwing, wat investeerders nog eens € 50.000 kost, wordt het onroerend goed getaxeerd op € 200.000. Dit maakt de vermogenspositie van de investeerders in het onroerend goed € 50.000 (200.000 – [100.000 + 50.000] = 50.000).

Om de kostprijsmethode te gebruiken, deelt u het eigen vermogen door alle kosten die verband houden met de aankoop, reparatie en verbouwing van het onroerend goed.

ROI is in dit geval € 50.000 ÷ € 150.000 = 0,33 of 33%.

De out-of-pocket methode 

De out-of-pocket methode heeft de voorkeur van vastgoedbeleggers vanwege hogere ROI-resultaten. Gebruik de cijfers uit het bovenstaande voorbeeld en neem aan dat hetzelfde onroerend goed voor dezelfde prijs is gekocht, maar deze keer werd de aankoop gefinancierd met een lening en een aanbetaling van € 20.000.

De contante kosten bedragen dus slechts € 20.000 – plus € 50.000 voor reparaties en revalidatie – voor een totale contante uitgave van € 70.000. Met de waarde van het onroerend goed op € 200.000, is het eigen vermogen € 130.000.

De ROI is in dit geval € 130.000 ÷ € 200.000 = 0,65, of 65%. Dit is bijna het dubbele van de ROI van het eerste voorbeeld. Het verschil is natuurlijk toe te schrijven aan de lening: hefboomwerking als middel om de ROI te verhogen.

Wat is een goed rendement op investering (ROI) voor vastgoedbeleggers?

Wat de ene belegger als een “goede” ROI beschouwt, kan voor de andere onaanvaardbaar zijn. Een goede ROI op onroerend goed verschilt per risicotolerantie: hoe meer risico u bereid bent te nemen, hoe hoger de ROI die u verwacht. Omgekeerd kunnen risicomijdende beleggers graag genoegen nemen met lagere ROI’s in ruil voor meer zekerheid.

Over het algemeen streven veel beleggers, om beleggen in onroerend goed de moeite waard te maken, echter naar een rendement dat gelijk is aan of hoger is dan het gemiddelde rendement van de Amerikaanse S&P 500. Het historisch gemiddelde rendement van de S&P 500 is 10%.

U hoeft natuurlijk geen fysiek onroerend goed te kopen om in onroerend goed te investeren. Vastgoedbeleggingstrusts (REIT’s) handelen als aandelen op een beurs, en ze kunnen diversificatie bieden zonder de noodzaak om onroerend goed te bezitten en te beheren. Over het algemeen zijn REIT-rendementen volatieler dan fysiek eigendom (ze worden tenslotte op een beurs verhandeld). In de VS bedraagt ​​het jaarlijkse rendement van REIT’s 12,99%, zoals gemeten door de MSCI US REIT Index.

Rendement op investering (ROI) is niet gelijk aan winst

Voordat ROI kan worden gerealiseerd in werkelijke winsten, moet het onroerend goed natuurlijk worden verkocht. Vaak wordt een woning niet verkocht tegen de marktwaarde. Een onroerend-goed-deal kan onder de initiële vraagprijs sluiten, maar ook daarboven, wat de uiteindelijke ROI-berekening voor dat onroerend goed vermindert of vermeerdert.

Er zijn ook kosten verbonden aan het verkopen van onroerend goed, zoals geld dat wordt uitgegeven voor reparaties, schilderen en kosten voor het maken van plattegronden. De kosten van het adverteren van het onroerend goed moeten ook worden opgeteld, samen met de taxatiekosten en de commissie (courtage) aan de makelaar.

De courtage van de makelaar

Zowel reclame- als de makelaarscourtage kunnen worden onderhandeld met de dienstverlener. Vastgoedontwikkelaars met meer dan één onroerend goed om te adverteren en te verkopen, bevinden zich in een betere positie om gunstige tarieven te onderhandelen met media en makelaars. ROI op meerdere verkopen, met variërende kosten voor reclame, commissie, financiering en constructie, brengt echter complexe boekhoudproblemen met zich mee die het beste door een professional kunnen worden afgehandeld.

Waar het op neerkomt

Het berekenen van ROI op onroerend goed kan eenvoudig of complex zijn, afhankelijk van alle bovengenoemde variabelen. In een robuuste economie is investeren in onroerend goed, zowel residentieel als commercieel, zeer winstgevend gebleken. Zelfs in een economie van recessie, wanneer de prijzen dalen en contant geld schaars is, zijn er veel koopjes in onroerend goed beschikbaar voor investeerders met het geld om te investeren. Wanneer de economie zich herstelt, wat onvermijdelijk het geval is, kunnen veel beleggers een mooie winst maken.

Let op: Tot slot adviseren wij u dringend voor het berekenen van het rendement op uw onroerend goed contact op te nemen met professionele belastingadviseurs alvorens u enig handelen of nalaten op dit artikel baseert, Rendement Vastgoed.

 

Onze voordelen

Rendement op investering

Wij bieden een hoge prijs

En 0% courtage

Rendement op investering

Aanbetaling mogelijk

voorschot op de koopprijs

Rendement op investering

Ruim 20 jaar ervaring

Discreet & vertrouwd

eerst je beleggingspand snel verkopen tips

Wij bieden een hoge prijs

 En 0% courtage

Eerst Rendement Vastgoed

Aanbetaling mogelijk

voorschot op de prijs

Rendement op investering

Ruim 20 jaar ervaring

Discreet & vertrouwd

dus je beleggingspand snel verkopen

Gratis beste bod

binnen 1 week

omdat wij een makelaar zoeken

Persoonlijk contact

met onze makelaar

bovendien direct je woning verkopen

Wij helpen u graag verder

Rendement op investering

Gratis beste bod

binnen 1 week

omdat wij je beleggingspand snel kopen

Persoonlijk contact

met onze makelaar

Een huis laten opkopen in Nederland

We blijven elke dag op de hoogte van de Nederlandse vastgoedmarkt. Hierdoor weten we ook altijd het beste bod uit te brengen.

huis laten opkopen

Neem contact met ons op

  info@rendementvastgoed.nl

  Merendreef 2 Valkenswaard

Google beoordeling

rendement op investering